?

Turkce dil bilgisi 08-03-2013

Türkçe dil bilgisi 08-03-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözübalaban sıfat halk ağzında 1. İri, büyük. 2. Nazik. 3. Şişman, gürbüz (kimse, çocuk). 4. isim hayvan bilimi Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş: "Yavru balaban bakışlı." -Karacaoğlan.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıklitografya Yunanca "Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca taş basması karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıİki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bunlar büyük harfle başlamaz: Bu eskiliği siz de çok evde görmüşsünüzdür: duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler...(Memduh Şevket Esendal)- Günün atasözü/deyimieski kimliğine bürünmek

Önceki düşüncelerine dönmek.

Deyim