?

Turkce dil bilgisi 08-05-2012

Türkçe dil bilgisi 08-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

ikramiye Arapça isim (ikra:miye) 1. Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para: "Sonra yılda bir kez aldıkları ikramiyelerini artık alamayacaklarını bildirdi." -Lâtife Tekin. 2. Piyangoda bir kimseye çıkan para veya nesne.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

vena Latince "anatomi Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca toplardamar karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Müzikte kullanılan makam adları bitişik yazılır: acembuselik, hisarbuselik, muhayyerkürdi.Günün atasözü/deyimi

miadı dolmak

Bir şeyin kullanım süresi bitmek, eskimek.

Deyim