?

Turkce dil bilgisi 08-06-2012

Türkçe dil bilgisi 08-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

anatomi Fransızca anatomie isim 1. tıp İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. 2. anatomi Beden yapısı, gövde yapısı. 3. mecaz Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı: Toplumun anatomisi.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

psikolojizm Fransızca psychologisme "Ruh bilimiyle uğraşma." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ruh bilimcilik karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Soru eki cümlede sorudan başka görevlerde kullanıldığı zaman da ayrı yazılır: Güzel mi güzel! Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız.Günün atasözü/deyimi

su yatağını bulur

Bir şeyi yapma isteği ve gücü bulunan kimse, uygun bir çalışma yönü ve alanı bulur.

Atasözü