?

Turkce dil bilgisi 08-07-2012

Türkçe dil bilgisi 08-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

gark Arapça isim eskimiş 1. Suya batma, boğulma. 2. Suya batırma.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

mutasyonist Fransızca mutationiste "biyoloji Değişinimcilik yanlısı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca değişinimci karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılır: başağırlık, başbayan, başkahraman, başkent, başpehlivan, başrol.Günün atasözü/deyimi

ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz

Önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanlar çok olur.

Atasözü