?

Turkce dil bilgisi 08-08-2012

Türkçe dil bilgisi 08-08-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

taşıntı isim coğrafya Sel ile taşınmış taş, toprak.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

deşifre Fransızca déchiffré "Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediği ortaya konmuş." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca çözülmüş karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar: Topkapı Sarayı, İshakpaşa Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Ankara Kalesi, Alanya Kalesi, Galata Köprüsü, Mostar Köprüsü, Beyazıt Kulesi, Zafer Abidesi, Bilge Kağan Anıtı.Günün atasözü/deyimi

hava yapmak

1. Kalorifer peteğinde sıvının yerine hava dolmak. 2. mecaz Üstünlük taslamak, övünerek kabarmak, böbürlenmek.

Deyim