?

Turkce dil bilgisi 08-09-2012

Türkçe dil bilgisi 08-09-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

ses duvarı isim fizik Havada ses hızına yakın bir hızla hareket eden bir cismin oluşturduğu aerodinamik olayların tümü.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

lipom Fransızca lipome "tıp Yağ dokusunun, bulunduğu yerde büyümesiyle oluşan zararsız ur." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yağ uru karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Akım, çağ ve dönem adlarından sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına, Eski Çağın, Yükselme Döneminin.Günün atasözü/deyimi

varını veren utanmamış

Kendisinden bir şey istenen kimse elinde ne varsa onu verebilir; bunun az veya niteliksiz olmasından utanç duymamalıdır.

Atasözü