?

Turkce dil bilgisi 08-10-2012

Türkçe dil bilgisi 08-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

optik, -ği Fransızca optique isim 1. fizik Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu. 2. Gözlükçü. 3. sıfat Görme ile ilgili olan.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

osteoloji Fransızca ostéologie "Anatominin kemiklerle ilgili bölümü." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kemik bilimi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır.Günün atasözü/deyimi

ağır basar yeğni kalkar

Ağırbaşlı olan, herkesten saygı görür, ağırbaşlı olmayana kimse değer vermez.

Atasözü