?

Turkce dil bilgisi 08-11-2012

Türkçe dil bilgisi 08-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü





kimlik, -ği isim 1. Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü: "Sanırım uzun zaman kimliğini korumak, güçlü kalabilmek için direndi." -Refik Mağden. 2. Kişinin kim olduğunu tanıtan belge, kimlik belgesi, tanıtma kartı, hüviyet. 3. Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü.







Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık





jogging İngilizce "spor Belli kurallar ve grup anlayışı içinde doğada yapılan uzun yürüyüşler." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca doğa yürüyüşü karşılığı önerilmiştir.







Bir yazım kuralı





Çift ünsüzle başlayan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konulmadan yazılır: grup, Hristiyan, slogan.







Günün atasözü/deyimi





kediye peynir (ciğer) ısmarlamak

Güvenilmeyecek birine saklaması için bir şey bırakmak.

Deyim