?

Turkce dil bilgisi 09-02-2013

Türkçe dil bilgisi 09-02-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözütayfun İngilizce isim meteoroloji Okyanuslarda, Çin Denizi ile Hint Denizi'nde görülen, Dünya'nın dönüş yönüne zıt olarak batıdan doğuya doğru oluşan, güçlü kasırga.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkteist Fransızca théiste "din bilimi Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir Tanrı'nın varlığına inanan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca tanrıcı karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıSaray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. adlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır: Dolmabahçe Sarayı'nın, Çankaya Köşkü'ne, Sait Halim Paşa Yalısı'ndan, Ankara Kalesi'nden, Horozlu Han'ın, Galata Köprüsü'nün, Bilge Kağan Abidesi'nde, Çanakkale Şehitleri Anıtı'na- Günün atasözü/deyimiel elde baş başta

Elde bulunan her şeyin tükendiğini anlatan bir söz.

Deyim