?

Turkce dil bilgisi 09-03-2012

Türkçe dil bilgisi 09-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

hacamat Arapça isim eskimiş 1. Vücudun herhangi bir yerini hafifçe çizip üzerine boynuz, bardak veya şişe oturtarak kan alma. 2. argo Hafif yaralama.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

izomorfik Fransızca isomorphique "kimya Biçim, yapı bakımından birbirinin benzeri veya aynısı olan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca eş biçimli karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Çift ünsüzle başlayan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konulmadan yazılır: grup, Hristiyan, slogan.

Günün atasözü/deyimi

(birinin) kalbini doldurmak

Yüreğini sevgiyle ısıtmak.

Deyim