?

Turkce dil bilgisi 09-06-2012

Türkçe dil bilgisi 09-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

asalak, -ğı isim 1. biyoloji Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit. 2. sıfat mecaz Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abacı, ekti, otlakçı, tufeyli.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

fagositoz Fransızca phagocytose "biyoloji Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca hücre yutarlığı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

İken, ayrı yazılabildiği gibi ünlüyle biten kelimelere ek olarak getirildiğinde başındaki i ünlüsü düşer ve araya y ünsüzü girer: evdey-ken (evde iken), okulday-ken (okulda iken), yolday-ken (yolda iken).Günün atasözü/deyimi

kaldırım çiğnemek

Şehirde yaşayarak görgüsü artmak.

Deyim