?

Turkce dil bilgisi 09-07-2012

Türkçe dil bilgisi 09-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

öğüt, -dü isim Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat: "Bütün öğütlerine itaat ettiğim hâlde hiçbir şeye muvaffak olamıyorduk." -Aka Gündüz.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

fatalist Fransızca fataliste "felsefe Yazgıcılık yanlısı olan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yazgıcı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Hitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül konur: Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek mücadele, müsademe demektir. (Atatürk)Günün atasözü/deyimi

gemi gezmek

Dış etkiler yüzünden gemi rota çizgisinden ayrılıp sancak veya iskele yönüne ilerlemek.

Deyim