?

Turkce dil bilgisi 09-09-2012

Türkçe dil bilgisi 09-09-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

dünya malı isim 1. Varlık, servet. 2. mecaz İnsanın hoşuna gidecek, huzur verecek durum ve şartların bütünü.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

pastoral Fransızca "edebiyat Kır yaşantısını ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca çobanlama karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Avrupa Birliği sözüne getirilen ekler kesme işareti ile ayrılır.Günün atasözü/deyimi

kertesine getirmek

Tam sırasını, en uygun zamanını seçmek.

Deyim