?

Turkce dil bilgisi 09-10-2012

Türkçe dil bilgisi 09-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

doğrama isim 1. Doğramak işi. 2. mimarlık Bir yapının kapı, pencere, dolap, raf vb. ağaç, metal veya plastik bölmeleri.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

otizm Fransızca autisme "ruh bilimi Gerçeklerden kaçarak hayalî olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, genellikle dileklerin yönetmesine bırakma durumu." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca içe yöneliklik karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Başbakanlık, Rektörlük vb. sözlere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde Başbakanlığa, Rektörlüğe vb. biçiminde yazılır.Günün atasözü/deyimi

yabancılık duymak

Bir kimseye, bir şeye alışamamak.

Deyim