?

Turkce dil bilgisi 09-11-2012

Türkçe dil bilgisi 09-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

etik, -ği Fransızca éthique isim 1. Yarar, iyi, kötü vb. sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, töre bilimi. 2. Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü. 3. Etik bilimi. 4. sıfat Ahlaki, ahlakla ilgili.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

jips Fransızca gypse "mineroloji Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca alçı taşı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Yabancı özel adlardan türetilmiş akım adları Türkçe söylenişlerine göre yazılır: Dekartçılık, Kalvenizm, Lütercilik.Günün atasözü/deyimi

iyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı

Nasıl ki ömrü boyunca sahibine hizmet eden bir öküz ihtiyarlayınca onun tarafından kesiliyorsa bu dünyada her zaman iyiliğe karşı iyilik görülmemesi de doğaldır.

Atasözü