?

Turkce dil bilgisi 10-01-2013

Türkçe dil bilgisi 10-01-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözübenek, -ği isim 1. Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan: "Burunlar koyu renkte beneklerle kaplıdır." -Salâh Birsel. 2. gök bilimi Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm, fakül.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkperiton Fransızca péritone "anatomi Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca karın zarı karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıTarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar: Kurtuluş Savaşı, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Servetifünun Dönemi, Tanzimat Dönemi.- Günün atasözü/deyimiyatan ölmez, yeten ölür

Hasta olan eceli gelmemişse ölmez; sapasağlam biri de eceli gelmişse sağlıklıyken ölüverir.

Atasözü