?

Turkce dil bilgisi 10-03-2012

Türkçe dil bilgisi 10-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

benzeşim isim 1. Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme, analoji. 2. matematik. İki şeklin kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte, karşılıklı açılarının eşit bulunması durumu, benzer.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

otodidakt Fransızca autodidacte "Bir okula gitmeden kendi kendini yetiştiren." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca öz öğrenimli karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Yabancı özel adlardan türetilmiş akım adları Türkçe söylenişlerine göre yazılır: Dekartçılık, Kalvenizm, Lütercilik.Günün atasözü/deyimi

köpeğe gem vurma, kendini at sanır

Kendisine bir değeri varmış gibi davranılan değersiz kişi, kendisinin gerçekten değerli olduğunu sanır.

Atasözü