?

Turkce dil bilgisi 10-04-2012

Türkçe dil bilgisi 10-04-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

bakaya Arapça çoğul isim (baka:ya:) 1. Askerlik çağına girenlerden son yoklamalarını yaptırarak askerlik kararı aldırdıkları hâlde çağrıldıklarında gelmeyen veya gelip de kıtalarına gitmeden toplandıkları yerlerden ayrılanlar. 2. ekonomi Ait olduğu yıl içinde toplanamayıp ertesi yıla kalan vergiler. 3. eskimiş Kalıntılar.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

miyokart Fransızca myocarde "anatomi Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edebilen kas örgüsü." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kalp kası karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır: kaynana (< kayın ana), nasıl (< ne asıl), niçin (< ne için), sütlaç (< sütlü aş), birbiri (< biri biri).Günün atasözü/deyimi

geri durmak

Bir iş yapmaktan kaçınmak.

Deyim