?

Turkce dil bilgisi 10-05-2012

Türkçe dil bilgisi 10-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

düğün isim 1. Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören, eğlence, cemiyet: "Babam düğünün savaştan sonraya kalmasını uygun görmüş." -Aka Gündüz. 2. mecaz Bir olayı kutlamak için yapılan büyük eğlence veya tören.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

viraj Fransızca virage "Bir yolun yön değiştirdiği yer." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca dönemeç karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar: Tanrı, Allah, Cebrail, Zeus, Osiris, Kibele. Ancak bunlardan bazıları özel ad olarak kullanılmadığında küçük harfle başlar: Eski Yunan tanrıları.Günün atasözü/deyimi

hap etmek

Yemek, yutmak.

Deyim