?

Turkce dil bilgisi 10-06-2012

Türkçe dil bilgisi 10-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

irfan Arapça isim (irfa:nı) 1. Bilme, anlama, sezme: "Zira onun irfan seviyesi hakkında malumatım pek azdır." -Refik Halit Karay. 2. Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş. 3. mecaz Kültür: "En büyük emelim, maarif vekili olarak yurdumun irfanını yükseltmektir." -Atatürk.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

fagosit Fransızca phagocyte "biyoloji Organik veya inorganik cisimcikleri içine alıp sindirebilen kan hücresi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yutar hücre karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz: %25, ‰50.Günün atasözü/deyimi

bin dost az, bir düşman çok

Dostun ne denli çok olursa olsun onlardan zarar gelmez ama bir tek düşmanın olsa hep zarar görme tehlikesi içerisinde yaşarsın.

Atasözü