?

Turkce dil bilgisi 10-07-2012

Türkçe dil bilgisi 10-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

mükerrer Arapça sıfat eskimiş Tekrarlanmış, yinelenmiş: Mükerrer nüsha.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

fatalizm Fransızca fatalisme "felsefe Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yazgıcılık karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o işaret zamirlerinden sonra virgül konur: Bu, benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.Günün atasözü/deyimi

iyilik iki baştan olur

Birbirleriyle ilişki içinde olan iki kişinin iyi geçinebilmeleri için yalnızca birinin iyi olması yetmez.

Atasözü