?

Turkce dil bilgisi 10-09-2012

Türkçe dil bilgisi 10-09-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

almaş isim 1. İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe. 2. mantık Birinin doğru olması ötekinin yanlışlığını gerektiren iki önermenin oluşturduğu sistem.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

pasör Fransızca passeur "spor Voleybolda öbür oyuncuların vurması için topu, ağın üzerine yükselten oyuncu." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca pasçı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna nokta konur: Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.Günün atasözü/deyimi

it değmekle (işemekle) deniz pis olmaz

Doğruluğuna, dürüstlüğüne herkesin inandığı bir kimse, aşağılık kimselerin atmak istedikleri çamurla kirletilemez.

Atasözü