?

Turkce dil bilgisi 10-10-2012

Türkçe dil bilgisi 10-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

edep, -bi Arapça isim 1. Toplum töresine uygun davranma: "Olur şey mi bu, haydi edebinle çık git, çekil karşımdan!" -Abdülhak Şinasi Hisar. 2. İyi ahlak, incelik, terbiye.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

reseptör Fransızca récepteur "fizik Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca almaç karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Gök bilimiyle ilgili adlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır: Jüpiter'den, Venüs'ü, Halley'in, Merih'e, Büyükayı'da, Yedikardeş'ten, Samanyolu'nda.Günün atasözü/deyimi

od ile su, dilsiz yağıdır

Yangın ve sel felaketi tıpkı düşman gibidir; sessizce, haber vermeden gelir.

Atasözü