?

Turkce dil bilgisi 10-11-2012

Türkçe dil bilgisi 10-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

başkalaşım isim jeoloji Bir kütlenin fiziki ve kimyasal özelliklerinin değişmesi, istihale, metamorfizm.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

kaligrafi Fransızca calligraphie "Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca güzel yazı sanatı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Virgül birbiri ardınca sıralanan dildeki eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur: Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk. (Hüseyin Rahmi Gürpınar)Günün atasözü/deyimi

lafı değiştirmek

Başka konuyu dile getirmek, başka bir şeyden söz etmek.

Deyim