?

Turkce dil bilgisi 11-03-2012

Türkçe dil bilgisi 11-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

izbe Rusça sıfat 1. Basık, loş, nemli, kuytu (yer): "Bir sırrı sürüklüyor terlikler pıtır pıtır / İzbe sofalarında izbe sofalarında" -Necip Fazıl Kısakürek. 2. Sapa.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

otojestiyon Fransızca autogestion "Öğretim kuruluşlarında, öğrencilerin yönetmeliklere ve okul kurallarına göre söz ve karar sahibi olmaları ilkesine dayanan yönetim." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca öz yönetim karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Virgül birbiri ardınca sıralanan dildeki eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur: Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk. (Hüseyin Rahmi Gürpınar)Günün atasözü/deyimi

(birine) içinden gülmek

Sezdirmeden eğlenmek.

Deyim