?

Turkce dil bilgisi 11-03-2013

Türkçe dil bilgisi 11-03-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüadamotu isim bitki bilimi Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis).- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkfason Fransızca façon "Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verme işi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kesim karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıVirgül birbiri ardınca sıralanan dildeki eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur: Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk. (Hüseyin Rahmi Gürpınar)- Günün atasözü/deyimisu yürümek

İlkbahara doğru ağaçlar tomurcuklanmaya başlamak.

Deyim