?

Turkce dil bilgisi 11-04-2012

Türkçe dil bilgisi 11-04-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

bere Fransızca béret (I) isim 1. Bir yere çarpma, incitme veya vurma sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük. 2. Herhangi bir şeyde görülen ezik, çizik.

(II) isim Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık: "Lacivert beresini sallayarak bir fırtına gibi içeriye girdi." -Abdülhak Şinasi Hisar.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

minimal Fransızca "En az, en küçük, en düşük." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca en az karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Takma adlar büyük harfle başlar: Tarhan (Ömer Seyfettin), Kirpi (Refik Halit Karay), Deli Ozan (Faruk Nafiz Çamlıbel).Günün atasözü/deyimi

it ürür, kervan yürür

Gerçekleşmesi doğal olan işler hiçbir şekilde engellenemez.

Atasözü