?

Turkce dil bilgisi 11-05-2012

Türkçe dil bilgisi 11-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

lütuf, -tfu Arapça isim Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet: "Allah'ın lütuflarına karşı minnet ve şükran duygularıyla dolmuştu." -Cahit Uçuk.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

dekoder İngilizce decoder "teknik Elektronik alıcılar için şifre veya bilgi çözücü." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca çözücü karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda rakamdan sonra ya nokta konur veya kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır: 15., 56., XX.; 5'inci, 6'ncı.Günün atasözü/deyimi

şaşkın misafir, ev sahibini ağırlar

Başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.

Atasözü