?

Turkce dil bilgisi 11-07-2012

Türkçe dil bilgisi 11-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

ilham Arapça isim (ilha:mı) 1. Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, esin: "Şu kısacık ömrümüzde ekmek kavgası / Hodkâmlığın çekişmesi vicdan azabı" -Enis Behiç Koryürek. 2. din bilimi Tanrı'nın, peygamberlerin yüreğine doldurduğu tanrısal âleme özgü duygu ve düşünceler.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

fenomenizm Fransızca phénoménisme "felsefe Gerçek olanın yalnızca görüngüler olduğunu öne süren görüş." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca görüngücülük karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Şart ekinden sonra virgül konmaz: Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı. (Reşat Nuri Güntekin)Günün atasözü/deyimi

arı kovanı gibi işlemek

Bir yerin gireni çıkanı çok olmak.

Deyim