?

Turkce dil bilgisi 11-09-2012

Türkçe dil bilgisi 11-09-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

yüklük, -ğü isim Evlerde yatak, yorgan gibi şeyleri koymaya yarayan yer veya büyük dolap, yük, yük odası: "Öbür yana dönüyor, kocaman bir yüklüğün kapısını açıyordum." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

patent Fransızca patente "Bir buluşun veya o buluşun kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca buluş belgesi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

-r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle kurulan sıfat tamlaması yapısındaki birleşik kelimeler ayrı yazılır: yazar kasa, güler yüz, çıkmaz sokak, tükenmez kalem, uçan daire, istenmeyen adam.Günün atasözü/deyimi

verem olmak

1. Verem hastalığına yakalanmak. 2. mecaz Sabırsızca davranmak.

Deyim