?

Turkce dil bilgisi 11-10-2012

Türkçe dil bilgisi 11-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

sapma isim 1. Sapmak işi. 2. fizik Serbest bir mıknatıslı iğnenin denge konumundayken gösterdiği doğrultudan geçen düşey düzlemle, bulunulan noktanın meridyen düzlemi arasındaki açı. 3. fizik Bir ışının saydam bir biçmeden geçtikten sonraki doğrultusu arasında oluşan açı. 4. dil bilimi Bazı kelimelerin kurallara göre almaları gereken biçimlerden uzaklaşması durumu: Ben-ge > bene yerine bana, sen-ge > sene yerine sana olması gibi.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

resesif Fransızca récessif "biyoloji Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan (soya çekim nitelikleri)." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca çekinik karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. adlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır: Dolmabahçe Sarayı'nın, Çankaya Köşkü'ne, Sait Halim Paşa Yalısı'ndan, Ankara Kalesi'nden, Horozlu Han'ın, Galata Köprüsü'nün, Bilge Kağan Abidesi'nde, Çanakkale Şehitleri Anıtı'naGünün atasözü/deyimi

iki eli böğründe kalmak

Çaresiz kalıp ne yapacağını bilememek.

Deyim