?

Turkce dil bilgisi 12-01-2013

Türkçe dil bilgisi 12-01-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüderuni Farsça sıfat 1. İçle ilgili, içten: "Seven insanda fiziki güzelliklerin deruni taraflarını gören gözler olurmuş." -Sait Faik Abasıyanık. 2. felsefe Bir şeyin aslında veya gerçeğinde olan, ilinekle ilgili olmayıp özde bulunan, özünlü, zatî, dışınlı karşıtı.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkrandıman Fransızca rendement "Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca verim karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıRomen rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerdeki ayların yazılışında, kitapların ve dergilerin cilt sayılarında, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılabilir: XX. yüzyıl, III. Selim, XIV. Louis, 1.XI.1928, I. Cilt, I)... II) ...- Günün atasözü/deyimikanat çırpmak

1. Uçmak. 2. Kanatlarını hareket ettirmek. 3. mecaz Yeni bir başlangıç yapmak.

Deyim