?

Turkce dil bilgisi 12-02-2013

Türkçe dil bilgisi 12-02-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüanadut Rumca isim Ekin ve ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan uzun saplı, üç dişli, ahşap araç.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkklon İngilizce clone "biyoloji Aynı canlıdan eşeysiz olarak üreyen canlı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kopya karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıBelli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: Bu Kanun'un 17. maddesinin c bendi... Yukarıda adı geçen Yönetmelik'in 2'nci maddesine göre... vb.- Günün atasözü/deyimigözden kaybolmak

Ortadan çekilmek veya görünmez olmak, kaybolmak.

Deyim