?

Turkce dil bilgisi 12-03-2012

Türkçe dil bilgisi 12-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

mandıra Rumca isim (ma'ndıra) Koyun, keçi vb. süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer: "Şehirden iki saat ötedeki mandırasından o gün satılacak koyunları ona getiriyor, ona kestiriyor." -Ömer Seyfettin.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

rötar Fransızca retard "Gecikmek işi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca gecikme karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır: dil bilimi, gök bilimi; dil bilgisi, halk bilgisi.Günün atasözü/deyimi

kör kuşun yuvasını Allah yapar

Garip ve kimsesiz kişiye Allah yardım eder.

Atasözü