?

Turkce dil bilgisi 12-05-2012

Türkçe dil bilgisi 12-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

manzum Arapça sıfat 1. edebiyat Şiir biçiminde yazılmış: "Türk edebiyatında o zamana kadar böyle sembolik şahsiyetleri ele alarak manzum bir mesnevi yazılmamıştı." -Asaf Hâlet Çelebi. 2. eskimiş Düzenli, muntazam.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

defansif Fransızca défensive "spor Savunmayı esas alarak kurulan (oyun düzeni)." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca savunmalı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

"İle" bağlacı, ünlüyle biten kelimelere eklendiğinde başındaki i ünlüsü y'ye dönüşür ve büyük ünlü uyumuna uyar: arkadaşı-y-la (arkadaşı ile), çevre-y-le (çevre ile), sürü-y-le (sürü ile), yapı-y-la (yapı ile).Günün atasözü/deyimi

araya kaynayıp gitmek

Göz ardı edilmek, gereken önem verilmemek.

Deyim