?

Turkce dil bilgisi 12-06-2012

Türkçe dil bilgisi 12-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

çalçene sıfat (ça'lçene) Durup dinlenmeden konuşan, çenesi düşük (kimse), geveze: "Her zamanki gibi bilgiye aç, her zamanki gibi ağızları lafla, kafaları düşünceyle dolu çalçene yaratıklarız." -Ayla Kutlu.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

faktör Fransızca facteur "Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca etmen karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar: Menfaat sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir. (Cenap Şahabettin)Günün atasözü/deyimi

yürük ata paha olmaz

İşini ivedilik ve yeterlilikle başaran kimsenin değeri çok büyüktür.

Atasözü