?

Turkce dil bilgisi 12-08-2012

Türkçe dil bilgisi 12-08-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

meşk Arapça isim eskimiş 1. Bir öğretmenin, aynısını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği. 2. Yazı veya müzikte alışmak ve öğrenmek için yapılan çalışma, el alıştırması. 3. Yazı veya müzik dersi.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

erozyon Fransızca érosion "jeoloji Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca aşınma karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır.Günün atasözü/deyimi

para çıkışmamak

Para yetişmemek.

Deyim