?

Turkce dil bilgisi 12-09-2012

Türkçe dil bilgisi 12-09-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

tezkire Arapça isim edebiyat Divan şairlerinin hayatını ve şiirlerini genellikle subjektif bir bakış açısıyla değerlendiren eser.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

analist Fransızca analyste "Çözümleme yapan kimse." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca çözümleyici karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Devlet Malzeme Ofisi, Millî Kütüphane, Atatürk Orman Çiftliği, Çankaya Lisesi; Anadolu Kulübü, Mavi Köşe Bakkaliyesi; Yeşilay Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Emek İnşaat; Bakanlar Kurulu, Danışma Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.Günün atasözü/deyimi

böyle gelmiş böyle gider

Her zaman böyle olmuş, gene de böyle olacak.

Atasözü