?

Turkce dil bilgisi 12-11-2012

Türkçe dil bilgisi 12-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

zehirli sıfat 1. Zehri olan: "Gösterip sivri uzun dişlerini bir daha / Bir zehirli ok gibi attı bana kahkaha" -Enis Behiç Koryürek. 2. mecaz Zararlı (duygu, düşünce vb.).Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

kalker Fransızca calcaire "mineroloji Kireç ocağında işlenerek kireç elde edilen, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kireç taşı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Hane kelimesiyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: çayhane, dershane, kahvehane, yazıhane.Günün atasözü/deyimi

ağzı kulaklarına varmak

Çok sevinmek.

Deyim