?

Turkce dil bilgisi 12-12-2012

Türkçe dil bilgisi 12-12-2012

- Türkçe Sözlük'ten günün sözühavsala Arapça isim eskimiş 1. Kuşun kursağı. 2. anatomi Gövdenin arka veya alt ucunda bulunan, bir yandan omurganın bel bölümüyle, öte yandan bacaklarla eklemlenen kemik çatı, leğen. 3. mecaz Zihnin bir şeyi anlama ve kavrama yetisi: "Havsalasında olmadığı hâlde, karşısına çıkabilecek musibetleri öğrenmek için fal bakardı." -Elif Şafak.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkritim Fransızca rythme "müzik Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca dizem karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıİkilemeler ayrı yazılır: allak bullak, aval aval (bakmak), cır cır (ötmek), gide gide, sere serpe, tak tak (vurmak), yana yakıla.- Günün atasözü/deyimibiblo gibi

Ufak tefek, zarif (kız).

Deyim