?

Turkce dil bilgisi 13-02-2013

Türkçe dil bilgisi 13-02-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözütransfer Fransızca isim 1. Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürme. 2. ekonomi Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, aktarma. 3. Bir iş adamının veya profesyonel sporcunun para karşılığı başka bir işe veya kulübe geçmesi, alma: "Bir kanaldan ötekine geçerken aldığı yüklü transfer bedelini nasıl ödeyecekti bu kadın?" -İnci Aral.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkfars Fransızca farce "tiyatro İlkel, yalın güldürme ögelerinden yararlanan, bazen inanırlığın sınırını aşan, güldürmeyi amaç edinen sahne eseri." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca güldürü karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıHayvanlara verilen özel adlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır: Sarıkız'ın, Karabaş'a, Pamuk'u, Minnoş'tan.- Günün atasözü/deyimiçocuk kalmak

Büyümüş olmasına rağmen çocukça düşünceler taşıyıp çocuk gibi davranmak.

Deyim