?

Turkce dil bilgisi 13-03-2012

Türkçe dil bilgisi 13-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

kuskus Arapça isim Un, süt, yumurta, bulgur ile yapılan ufak ve yuvarlak taneler biçiminde kurutulmuş hamur.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

sabote Fransızca saboté "Bilinçli ve kasıtlı olarak bir işi veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca baltalama karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Hane kelimesiyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: çayhane, dershane, kahvehane, yazıhane.Günün atasözü/deyimi

boş dönmek

Hiçbir şey elde edemeden geri gelmek.

Deyim