?

Turkce dil bilgisi 13-03-2013

Türkçe dil bilgisi 13-03-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözükırcı isim halk ağzında 1. Dolu. 2. Ufak ve sert taneli kar.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıklibero İtalyanca libero "spor Futbolda savunmanın gerisinde görev yapan, önündeki savunma oyuncularını kontrol eden, yöneten, yardımcı ve serbest hareket edebilen savunma oyuncusu." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca son adam karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıHane kelimesiyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: çayhane, dershane, kahvehane, yazıhane.- Günün atasözü/deyimigörünüşü kurtarmak

Bir işi gereği gibi değil, yapılıyor dedirtmek için üstünkörü yapmak, zevahiri kurtarmak.

Deyim