?

Turkce dil bilgisi 13-05-2012

Türkçe dil bilgisi 13-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

mavi bayrak, -ğı isim Deniz, kumsal ve çevresinin istenilen temizlikte olması dolayısıyla verilen uluslararası belgeye sahip olunduğunu gösteren bayrak.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

dealer İngilizce "Satım işini yapan (kimse)." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca satımcı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Yuvar ve küre sözleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır: göz yuvarı, yer yuvarı; hava küre, ışık küre, yarı küre.Günün atasözü/deyimi

dikensiz gül olmaz

İyi veya güzel olan her şeyin az çok sıkıntı veren bir yanı da bulunur.

Atasözü