?

Turkce dil bilgisi 13-06-2012

Türkçe dil bilgisi 13-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

abra isim (a'bra) halk ağzında 1. Dara. 2. Denge. 3. Bir değiş tokuşta üste verilen şey. 4. mecaz Angarya, yük.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

fakül Fransızca facule "gök bilimi Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca benek karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar: Müslümanlık, Müslüman; Hristiyanlık, Hristiyan; Musevilik, Musevi; Budizm, Budist; Hanefilik, Hanefi; Katoliklik, Katolik.Günün atasözü/deyimi

cihana gelmek

1. Doğmak. 2. mecaz Meydana gelmek, ortaya çıkmak.

Deyim