?

Turkce dil bilgisi 13-07-2012

Türkçe dil bilgisi 13-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

çetrefil sıfat 1. Karışıklığı dolayısıyla, anlaşılması veya sonuca bağlanması güç: "Çetrefil siyasete aklım ermez." -Attila İlhan. 2. Yapı ve ses kurallarına aykırı kullanılan (dil): Onun çetrefil bir dili var. 3. Sarp, engelli ve engebeli (yer): "Bu engebeli, orasından burasından kayalıklı sel yataklarıyla kesilmiş çetrefil arazide, yönlerini bulmalarını kolaylaştıracak bir harita..." -Attila İlhan.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

avantür Fransızca aventure "Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca macera karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna soru işareti konur: Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı? (Faruk Nafiz Çamlıbel)Günün atasözü/deyimi

vurduğu yerden ses gelmek

Çok kuvvetli vurmak, eli ağır olmak.

Deyim