?

Turkce dil bilgisi 13-09-2012

Türkçe dil bilgisi 13-09-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

cennet kuşu isim 1. hayvan bilimi Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda). 2. mecaz Güzel, alımlı kadın: "İbiş'in odasına cennet kuşları baskın vermişti." -Tarık Buğra. 3. halk ağzında Çok küçükken ölen çocuk.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

analitik Fransızca analytique "Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca çözümlemeli karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kitap, dergi vb.nde bulunan resim, çizelge, tablo vb.nin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar.Günün atasözü/deyimi

al kiraz üstüne kar yağmış

Düşünülmeyen, beklenilmeyen şeylerin de olabileceğini anlatan bir söz.

Deyim