?

Turkce dil bilgisi 14-05-2012

Türkçe dil bilgisi 14-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözüilişik, -ği isim 1. İlgi, bağlılık, ilişki, münasebet: "Allah seni inandırsın, hiçbir ilişiğim yoktu o işte." -Ahmet Ümit. 2. Ek: Ayrıntılar ilişikte yazılıdır. 3. sıfat İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut: Dilekçeye ilişik olarak sunulan belge... 4. sıfat Bir şeyle ilgili, ilişkin, ait: "Listelere ilişik açıklama, sabaha karşı aldığı bir telgraf kadar şaşırtıcıydı." -Necati Cumalı.

Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılıkakromatopsi Fransızca achromatopsi "tıp Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca renk körlüğü karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralıÇiçek dışında anlamlar taşıyan ayçiçeği (bitki), baklaçiçeği (renk), balçiçeği (ağaççık), narçiçeği (renk), suçiçeği (hastalık); ot dışında anlamlar taşıyan adamotu (bitki), ağızotu (barut), dilotu (dilotu yemek: çok konuşmak), sıçanotu (arsenik); ses düşmesine uğramış olan çöreotu ve yazımları gelenekleşmiş olan semizotu, dereotu bitişik yazılır.

Günün atasözü/deyimirast getirmek

1. Rast gelmesini sağlamak. 2. Kollamak, seçmek. 3. Aranmakta olan bir şeyi veya kimseyi umulmadık bir yer ve zamanda bulmak. 4. Tanrı, uygun getirmek, başarılı kılmak

Deyim