?

Turkce dil bilgisi 14-08-2012

Türkçe dil bilgisi 14-08-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü





yayıntı isim 1. Yayılmış, dağılmış şeyler. 2. fizik İçinde radyoaktif elementler bulunan bir kaptan yayılan gaz veya sıvı







Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık





koleksiyon Fransızca collection "Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca derlem karşılığı önerilmiştir.







Bir yazım kuralı





Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi konur.







Günün atasözü/deyimi





kaşık atmak (çalmak)

İştahla veya çabuk yemek.

Deyim