?

Turkce dil bilgisi 14-10-2012

Türkçe dil bilgisi 14-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

ruhsat Arapça isim 1. İzin, müsaade: "Resmî ruhsat tezkeresi dosyamda mevcuttur." -Necip Fazıl Kısakürek. 2. İzin belgesi, ruhsatname: "Pazar ruhsatları tarifesi hakikaten ağırdır." -Nâzım Hikmet.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

step Fransızca steppe "coğrafya Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız doğal alan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca bozkır karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: Bu Kanun'un 17. maddesinin c bendi... Yukarıda adı geçen Yönetmelik'in 2'nci maddesine göre... vb.Günün atasözü/deyimi

çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin

Yönetimi altında bulunan kimselere sık sık müdahale edenler bekledikleri verimi alamadıkları gibi onları da arsız ederler; yiyecek ve para bakımından da sıkıntıya düşürenler onları hırsızlığa itmiş olurlar.

Atasözü